کمترین: 
1.45
بیشترین: 
1338.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1337.69
زمان: 
10/23 01:50
قیمت اونس طلا امروز 23 دی 1396

قیمت اونس طلادر تاریخ 23 دی 1396 , 1337.69 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/23 00:00","price":1338.88},{"date":"1396/10/23 00:35","price":1338.47},{"date":"1396/10/23 00:40","price":1338.65},{"date":"1396/10/23 00:45","price":1338.59},{"date":"1396/10/23 00:50","price":1338.72},{"date":"1396/10/23 00:55","price":1338.64},{"date":"1396/10/23 01:00","price":1338.66},{"date":"1396/10/23 01:50","price":1337.69}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398