کمترین: 
67.38
بیشترین: 
67.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.38
زمان: 
10/22 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 22 دی 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 22 دی 1396 , 67.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/22 16:32","price":67.38}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398