کمترین: 
67.24
بیشترین: 
67.24
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.24
زمان: 
10/21 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 21 دی 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 21 دی 1396 , 67.24 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/21 16:32","price":67.24}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398