کمترین: 
1120
بیشترین: 
1122
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1122
زمان: 
10/21 12:30
قیمت رینگیت مالزی امروز 21 دی 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 21 دی 1396 , 1122 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/21 11:40","price":1120},{"date":"1396/10/21 12:30","price":1122}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399