کمترین: 
687
بیشترین: 
690
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
687
زمان: 
10/21 13:20
قیمت یوان چین امروز 21 دی 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 21 دی 1396 , 687 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/21 11:40","price":690},{"date":"1396/10/21 13:20","price":687}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398