کمترین: 
721000
بیشترین: 
722000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
722000
زمان: 
10/21 12:42
قیمت نیم سکه امروز 21 دی 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 21 دی 1396 , 722000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/21 11:36","price":721000},{"date":"1396/10/21 12:42","price":722000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398