کمترین: 
534
بیشترین: 
542
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
534
زمان: 
10/21 12:30
قیمت کرون نروژ امروز 21 دی 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 21 دی 1396 , 534 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/21 10:30","price":540},{"date":"1396/10/21 11:40","price":542},{"date":"1396/10/21 12:30","price":534}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398