کمترین: 
3628
بیشترین: 
3646
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3644
زمان: 
10/21 14:00
قیمت دلار کانادا امروز 21 دی 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 21 دی 1396 , 3644 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/21 10:30","price":3628},{"date":"1396/10/21 11:40","price":3639},{"date":"1396/10/21 11:50","price":3634},{"date":"1396/10/21 12:00","price":3639},{"date":"1396/10/21 12:10","price":3644},{"date":"1396/10/21 12:20","price":3646},{"date":"1396/10/21 12:40","price":3641},{"date":"1396/10/21 12:50","price":3646},{"date":"1396/10/21 14:00","price":3644}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398