کمترین: 
5388
بیشترین: 
5440
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5425
زمان: 
10/21 14:00
قیمت یورو امروز 21 دی 1396
قیمت یورودر تاریخ 21 دی 1396 , 5425 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/21 10:30","price":5388},{"date":"1396/10/21 11:40","price":5395},{"date":"1396/10/21 11:50","price":5410},{"date":"1396/10/21 12:00","price":5420},{"date":"1396/10/21 12:50","price":5440},{"date":"1396/10/21 14:00","price":5425}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398