کمترین: 
1490000
بیشترین: 
1499500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1490000
زمان: 
10/21 14:00
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 21 دی 1396
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 21 دی 1396 , 1490000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/21 10:30","price":1492000},{"date":"1396/10/21 11:36","price":1497000},{"date":"1396/10/21 11:48","price":1497500},{"date":"1396/10/21 11:54","price":1499500},{"date":"1396/10/21 12:00","price":1499000},{"date":"1396/10/21 12:18","price":1497000},{"date":"1396/10/21 12:30","price":1495000},{"date":"1396/10/21 12:48","price":1497000},{"date":"1396/10/21 13:00","price":1498000},{"date":"1396/10/21 13:06","price":1497000},{"date":"1396/10/21 13:12","price":1496000},{"date":"1396/10/21 13:18","price":1495000},{"date":"1396/10/21 13:24","price":1494000},{"date":"1396/10/21 13:36","price":1493500},{"date":"1396/10/21 13:42","price":1493000},{"date":"1396/10/21 13:48","price":1491000},{"date":"1396/10/21 14:00","price":1490000}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398