کمترین: 
706
بیشترین: 
712
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
712
زمان: 
10/21 12:30
قیمت کرون دانمارک امروز 21 دی 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 21 دی 1396 , 712 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/21 10:10","price":706},{"date":"1396/10/21 11:40","price":710},{"date":"1396/10/21 12:30","price":712}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398