کمترین: 
529
بیشترین: 
531
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
531
زمان: 
10/21 12:30
قیمت کرون سوئد امروز 21 دی 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 21 دی 1396 , 531 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/21 10:10","price":530},{"date":"1396/10/21 10:30","price":529},{"date":"1396/10/21 11:40","price":530},{"date":"1396/10/21 12:30","price":531}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398