کمترین: 
4517
بیشترین: 
4557
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4553
زمان: 
10/21 14:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 21 دی 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 21 دی 1396 , 4553 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/21 10:10","price":4517},{"date":"1396/10/21 11:40","price":4550},{"date":"1396/10/21 12:30","price":4557},{"date":"1396/10/21 14:00","price":4553}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398