کمترین: 
3469
بیشترین: 
3513
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3513
زمان: 
10/21 12:50
قیمت دلار استرالیا امروز 21 دی 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 21 دی 1396 , 3513 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/21 10:10","price":3469},{"date":"1396/10/21 10:30","price":3484},{"date":"1396/10/21 12:00","price":3496},{"date":"1396/10/21 12:10","price":3499},{"date":"1396/10/21 12:30","price":3501},{"date":"1396/10/21 12:50","price":3513}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398