کمترین: 
1185
بیشترین: 
1189
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1186
زمان: 
10/21 13:30
قیمت لیر ترکیه امروز 21 دی 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 21 دی 1396 , 1186 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/21 10:10","price":1185},{"date":"1396/10/21 10:30","price":1186},{"date":"1396/10/21 12:00","price":1189},{"date":"1396/10/21 13:30","price":1186}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398