کمترین: 
2152.3
بیشترین: 
2152.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2152.3
زمان: 
10/21 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 21 دی 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 21 دی 1396 , 2152.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/21 09:10","price":2152.3}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398