کمترین: 
11349.8
بیشترین: 
11349.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11349.8
زمان: 
10/21 09:10
قیمت بات تایلند امروز 21 دی 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 21 دی 1396 , 11349.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/21 09:10","price":11349.8}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398