کمترین: 
911.6
بیشترین: 
911.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
911.6
زمان: 
10/21 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 21 دی 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 21 دی 1396 , 911.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/21 09:10","price":911.6}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398