کمترین: 
2726.8
بیشترین: 
2726.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2726.8
زمان: 
10/21 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 21 دی 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 21 دی 1396 , 2726.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/21 09:10","price":2726.8}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398