کمترین: 
3283.6
بیشترین: 
3283.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3283.6
زمان: 
10/21 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 21 دی 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 21 دی 1396 , 3283.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/21 09:10","price":3283.6}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398