کمترین: 
9674.1
بیشترین: 
9674.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9674.1
زمان: 
10/21 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 21 دی 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 21 دی 1396 , 9674.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/21 09:10","price":9674.1}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398