کمترین: 
307.1
بیشترین: 
307.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
307.1
زمان: 
10/21 09:10
قیمت دینار عراق امروز 21 دی 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 21 دی 1396 , 307.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/21 09:10","price":307.1}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398