کمترین: 
9460.1
بیشترین: 
9460.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9460.1
زمان: 
10/21 09:10
قیمت ریال عمان امروز 21 دی 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 21 دی 1396 , 9460.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/21 09:10","price":9460.1}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398