کمترین: 
999.3
بیشترین: 
999.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
999.3
زمان: 
10/21 09:10
قیمت ریال قطر امروز 21 دی 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 21 دی 1396 , 999.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/21 09:10","price":999.3}
بروزرسانی در تاریخ 17 آذر 1398