کمترین: 
451.4
بیشترین: 
451.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
451.4
زمان: 
10/21 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 21 دی 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 21 دی 1396 , 451.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/21 09:10","price":451.4}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398