کمترین: 
444.1
بیشترین: 
444.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
444.1
زمان: 
10/21 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 21 دی 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 21 دی 1396 , 444.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/21 09:10","price":444.1}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398