کمترین: 
52.3
بیشترین: 
52.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
52.3
زمان: 
10/21 09:10
قیمت افغانی امروز 21 دی 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 21 دی 1396 , 52.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/21 09:10","price":52.3}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398