کمترین: 
3713.1
بیشترین: 
3713.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3713.1
زمان: 
10/21 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 21 دی 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 21 دی 1396 , 3713.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/21 09:10","price":3713.1}
بروزرسانی در تاریخ 17 آذر 1398