کمترین: 
2897.7
بیشترین: 
2897.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2897.7
زمان: 
10/21 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 21 دی 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 21 دی 1396 , 2897.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/21 09:10","price":2897.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398