کمترین: 
3254.3
بیشترین: 
3254.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3254.3
زمان: 
10/21 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 21 دی 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 21 دی 1396 , 3254.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/21 09:10","price":3254.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398