کمترین: 
958.9
بیشترین: 
958.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
958.9
زمان: 
10/21 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 21 دی 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 21 دی 1396 , 958.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/21 09:10","price":958.9}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398