کمترین: 
4906.2
بیشترین: 
4906.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4906.2
زمان: 
10/21 09:10
قیمت پوند امروز 21 دی 1396
قیمت پونددر تاریخ 21 دی 1396 , 4906.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/21 09:10","price":4906.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398