کمترین: 
9589.3
بیشترین: 
9589.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9589.3
زمان: 
10/13 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 13 دی 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 13 دی 1396 , 9589.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/13 09:10","price":9589.3}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398