کمترین: 
303.6
بیشترین: 
303.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
303.6
زمان: 
10/13 09:10
قیمت دینار عراق امروز 13 دی 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 13 دی 1396 , 303.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/13 09:10","price":303.6}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398