کمترین: 
961.5
بیشترین: 
961.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
961.5
زمان: 
10/13 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 13 دی 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 13 دی 1396 , 961.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/13 09:10","price":961.5}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398