کمترین: 
11951.5
بیشترین: 
11951.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11951.5
زمان: 
10/13 09:10
قیمت دینار کویت امروز 13 دی 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 13 دی 1396 , 11951.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/13 09:10","price":11951.5}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398