کمترین: 
443.5
بیشترین: 
443.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
443.5
زمان: 
10/13 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 13 دی 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 13 دی 1396 , 443.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/13 09:10","price":443.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398