کمترین: 
441
بیشترین: 
441
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
441
زمان: 
10/13 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 13 دی 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 13 دی 1396 , 441 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/13 09:10","price":441}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398