کمترین: 
3709
بیشترین: 
3709
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3709
زمان: 
10/13 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 13 دی 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 13 دی 1396 , 3709 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/13 09:10","price":3709}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398