کمترین: 
2880.3
بیشترین: 
2880.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2880.3
زمان: 
10/13 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 13 دی 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 13 دی 1396 , 2880.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/13 09:10","price":2880.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398