کمترین: 
3210.4
بیشترین: 
3210.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3210.4
زمان: 
10/13 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 13 دی 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 13 دی 1396 , 3210.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/13 09:10","price":3210.4}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398