کمترین: 
554.3
بیشترین: 
554.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
554.3
زمان: 
10/13 09:10
قیمت یوان چین امروز 13 دی 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 13 دی 1396 , 554.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/13 09:10","price":554.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398