کمترین: 
956.1
بیشترین: 
956.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
956.1
زمان: 
10/13 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 13 دی 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 13 دی 1396 , 956.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/13 09:10","price":956.1}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398