کمترین: 
981.8
بیشترین: 
981.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
981.8
زمان: 
10/13 09:10
قیمت درهم امارات امروز 13 دی 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 13 دی 1396 , 981.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/13 09:10","price":981.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398