کمترین: 
4902.6
بیشترین: 
4902.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4902.6
زمان: 
10/13 09:10
قیمت پوند امروز 13 دی 1396
قیمت پونددر تاریخ 13 دی 1396 , 4902.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/13 09:10","price":4902.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398