کمترین: 
4344.7
بیشترین: 
4344.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4344.7
زمان: 
10/13 09:10
قیمت یورو امروز 13 دی 1396
قیمت یورودر تاریخ 13 دی 1396 , 4344.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/13 09:10","price":4344.7}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398