کمترین: 
3605.6
بیشترین: 
3605.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3605.6
زمان: 
10/13 09:10
قیمت دلار امروز 13 دی 1396
قیمت دلاردر تاریخ 13 دی 1396 , 3605.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/13 09:10","price":3605.6}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399