کمترین: 
14593
بیشترین: 
597861
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14781
زمان: 
10/13 23:30
قیمت بیت کوین امروز 13 دی 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 13 دی 1396 , 14781 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/13 00:00","price":15002},{"date":"1396/10/13 00:30","price":597861},{"date":"1396/10/13 01:00","price":14895},{"date":"1396/10/13 04:00","price":14885},{"date":"1396/10/13 04:30","price":14760},{"date":"1396/10/13 05:00","price":14832},{"date":"1396/10/13 07:00","price":15166},{"date":"1396/10/13 07:30","price":14954},{"date":"1396/10/13 08:00","price":14943},{"date":"1396/10/13 08:30","price":15113},{"date":"1396/10/13 09:30","price":15151},{"date":"1396/10/13 10:00","price":15070},{"date":"1396/10/13 10:30","price":15179},{"date":"1396/10/13 11:30","price":15342},{"date":"1396/10/13 12:00","price":15291},{"date":"1396/10/13 12:30","price":15155},{"date":"1396/10/13 13:00","price":15202},{"date":"1396/10/13 13:30","price":14925},{"date":"1396/10/13 14:00","price":14931},{"date":"1396/10/13 14:30","price":14874},{"date":"1396/10/13 15:00","price":14593},{"date":"1396/10/13 15:30","price":14756},{"date":"1396/10/13 19:00","price":15017},{"date":"1396/10/13 19:30","price":14979},{"date":"1396/10/13 22:00","price":15001},{"date":"1396/10/13 22:30","price":14868},{"date":"1396/10/13 23:00","price":14811},{"date":"1396/10/13 23:30","price":14781}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398