کمترین: 
1308.13
بیشترین: 
1321.28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1314.95
زمان: 
10/13 23:55
قیمت اونس طلا امروز 13 دی 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 13 دی 1396 , 1314.95 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398