کمترین: 
1459000
بیشترین: 
1466000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1459000
زمان: 
10/12 17:42
قیمت سکه بهار آزادی امروز 12 دی 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 12 دی 1396 , 1459000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 14:06","price":1466000},{"date":"1396/10/12 16:06","price":1464000},{"date":"1396/10/12 17:42","price":1459000}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398